Privacy Statement Schoonheidsinstituut Mies

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Schoonheidsinstituut Mies, ondernemingsnummer 0712654446, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.schoonheidsinstituutmies.be

 • Welke informatie wordt door ons bijgehouden?

Wij hebben bepaalde gegevens nodig wanneer jij iets bestelt. Zo kunnen we deze bestelling bezorgen en jou hierover op de hoogte houden. Ook voor eventuele herstellingen en retours hebben wij deze gegevens nodig.

Onderstaande gegevens worden door ons bijgehouden:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bezorgadres
 • Betaalgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres

Indien je vragen of klachten hebt, kan je steeds contact met ons opnemen (via e-mail, telefoon, chat, social media, …). Deze gegevens in jouw account gebruiken wij om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons.

 • Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

Schoonheidsinstituut Mies hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Schoonheidsinstituut Mies zal jouw gegevens enkel gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. We gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst.

 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden zo lang als nodig bewaard om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden die hierboven beschreven zijn. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij gerespecteerd.

 • Hoe beschermen we uw informatie?

Schoonheidsinstituut Mies neemt technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, toegang door een onbevoegde, onbevoegd gebruik van de gegevens of onbevoegde onthulling.

 • Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

Volgens de privacywetgeving heeft u volgende rechten:

 • Recht om uw gegevens op te vragen
 • Recht om uw gegevens te laten corrigeren
 • Recht om uw gegevens te verwijderen
 • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens
 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
 • Recht op intrekking van uw toestemming (bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming)

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Schoonheidsinstituut Mies (zie artikel 10 Privacy Statement)

 • Wordt jouw informatie gedeeld?

Wanneer u een bestelling plaats, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan onze partners verstrekken. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiervoor worden enkel de gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Uw goedkeuring

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

 • Wijzigingen in ons privacy beleid

Schoonheidsinstituut Mies behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aanbevolen deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kan de laatste update steeds onderaan deze privacyverklaring terugvinden. Door de webpagina te blijven raadplegen nadat deze privacyverklaring gewijzigd is, gaat u akkoord met deze wijzigingen.

 1. Contacteer ons

Hebt u vragen of wil u een verzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens? Dan kan u contact opnemen met:

 • Schoonheidsinstituut Mies, Goormansdijk 9, 2480 Dessel
 • 0470 61 01 61
 • info@schoonheidsinstituutmies.be

Versie 12/08/2020